Vodotesnosť hodiniek sa zvyčajne vyjadruje v metroch alebo atmosférach. V prípade smart hodiniek však môžu byť tieto štandardy označené aj písmenami „IP“, za ktorými nasleduje číselná hodnota.

Z čoho sa skladá kód vodotesnosti hodiniek?

Kód informujúci o vodotesnosti smartwatch hodiniek pozostáva zo skratky IP, za ktorou nasleduje číslo od 0 do 6 a druhé číslo, ktorého hodnota môže byť od 0 do 9. Skratka IP nie je nič iné ako medzinárodná ochrana. Jednotlivé kódy, ktoré IP vytvára s dvomi číslicami, definuje norma EN 50629, ktorá je ekvivalentom medzinárodnej normy IEC 60 529.

Význam jednotlivých čísel IP

Každá z číslic kódu nám poskytuje konkrétnu informáciu. Prvá číslica definuje úroveň tesnosti krytu vo vzťahu k pevným látkam, ktoré by mohli preniknúť dovnútra. Druhá charakteristická číslica označuje ochranu proti prenikaniu vody do krytu.

Význam prvého čísla:

0 – žiadna ochrana

1 – ochrana pred dotykom nebezpečných častí dlaňou a pred vniknutím pevných predmetov s priemerom 50 mm a viac

2 – ochrana pred dotykom nebezpečných častí prstom a pred vniknutím pevných predmetov s priemerom 12,5 mm a viac

3 – ochrana pred dotykom nebezpečných častí nástrojom a pred vniknutím pevných predmetov s priemerom 2,5 mm a viac

4 – ochrana proti striekajúcej vode z akéhokoľvek smeru

5 – ochrana proti dotyku nebezpečných častí drôtom a proti vniknutiu pevných predmetov s priemerom 1 mm a viac

6 – ochrana proti akémukoľvek kontaktu s nebezpečnými časťami a proti vniknutiu akéhokoľvek prachu

Význam druhého čísla:

0 – žiadna ochrana

1 – ochrana pred padajúcimi kvapkami vody

2 – ochrana pred padajúcimi kvapkami vody pri naklonení krytu o akýkoľvek uhol do 15° od vertikály v každom smere

3 – ochrana proti striekajúcej vode v akomkoľvek uhle do 60° od vertikály na každej strane

4 – ochrana proti striekajúcej vode z akéhokoľvek smeru

5 – ochrana proti vodným prúdom (12,5 l/min) na kryt z ľubovoľného smeru

6 – ochrana pred prúdom vody (100 l/min.) na kryt z ľubovoľného smeru

7 – ochrana pred účinkami ponorenia do vody (30 min do hĺbky 0,15 m nad hornou časťou zastrešenia alebo 1 m pod dnom zastrešenia pre zastrešenie nižšie ako 0,85 m)

8 – ochrana pred účinkami ponorenia do vody (za podmienok špecifikovaných výrobcom, ale prísnejších ako stupeň 7)

9 – ochrana proti zaplaveniu prúdom vody s vysokou teplotou (+80°C) pod vysokým tlakom (80-100 bar)

Najbežnejšie štandardy v smartwatch hodinkách

Medzi najbežnejšie štandardy v inteligentných hodinkách patrí IP67 (odolnosť voči prachu, špine a piesku, schopnosť ponoriť sa do vody v hĺbke až 1 meter pri normálnej teplote a tlaku na pol hodiny) a IP68 (odolnosť voči prachu a schopnosť ponoriť do vody v hĺbke viac ako 1 meter pri normálnej teplote a tlaku – hĺbka a trvanie ponorenia sa líši podľa modelu produktu). Menej časté sú modely s označením IP57, IP55 a IP54.